Soluția de management al deșeurilor - MultiPac

MULTIPAC  este conceput pentru maximizarea timpului de funcționare dar și pentru a ușura procesul de colectare selectiva atât din perspectiva personalului care deservește unitățile de colectare cat și din perspectiva clienților care pot returna mai rapid recipientele reciclabile de unica folosința sau cele reutilizabile. MultiPac permite colectare de recipiente de tip doza,  recipiente de unica folosință sau recipiente reutilizabile din PET și sticla cat și navete cu astfel de recipiente.

MultiPac™ este un soluție extrem de eficienta de depozitare și compactare ce revoluționează procesele de returnare și management al deșeurilor reciclabile, atât pentru personalul care se ocupa cu managementul deșeului cat și pentru clienți.

Spre deosebire de alte sisteme de depozitare și management al deșeului care trebuie oprite pe perioada schimbării pubelelor, MultiPac continua sa funcționeze datorita sistemului de redirecționare cu care este dotat. In timp ce una dintre pubele este golita sau curățata, recipientele sunt redirecționate către următoarea pubela, permițând mașinii de colectare sa funcționeze permanent. Pentru client  este foarte important cca experienta de returnare a recipientelor, și implicit de colectare selectiva sa nu fie întrerupta de situațiile administrative.

Trăsături principale

OPERARE CONTINUA

In timp ce alte sisteme de depozitare nu permit funcționarea aparatelor de colectare pe perioada schimbării pubelelor, MultiPac continua sa funcționeze.

Funcția de redirecționare ii permită sa trimită recipientele către o alta pubela în timp ce pubela plina este golita. Aceasta trăsătura asigura atât un serviciu permanent de colectare satisfacția ridicata a clienților,  cât și reducerea stresului în rândul angajaților care pot schimba oricând pubelele pline independent de procesul de colectare, atunci când primesc alerta ca o pubela s-a umplut.

CAPACITATE DE STOCARE RIDICATA

MultiPac poate fi configurat sa răspundă majorității cerințelor de volum de stocare.

MultiPac este un sistem scalabil ce permite adăugarea de 1 pana la 7 unități care pot accepta recipiente de unica folosință  de sticla, PET sau doze, precum și recipiente reutilizabile și navete cu recipiente reutilizabile din sticla sau PET.  Soluția oferă atât capacitați de stocare cu volume mari, care pot fi alimentate simultan de doua mașini din interfața cu clientul.

INTUITIV

Indicatoarele de operațiuni cu care este dotat MultiPac sunt grupate într-un panou central. Acestea sunt vizibile și sunt ușor de interpretat, la îndemâna, ușurând operațiunile și reducând timpul de operarea pentru personal.  Luminile îndruma operatorul în zonele unde este nevoie de intervenția umana.